logo

Specjalizacje

Specjalizacje

W czym możemy Ci pomóc

Kredyty frankowe i prawo bankowe

Kancelaria P&R specjalizuje się w sporach z bankami i instytucjami finansowymi.

Franczyzy i obsługa sieci restauracji

Obsługa sieci restauracji, tworzenie systemów franczyzy, negocjowanie umów najmu z galeriami handlowymi.

Obsługa przedsiębiorców

Profesjonalne doradztwo i skuteczne rozwiązania dla przedsiębiorców.

Podatki

Reprezentacja w trakcie kontroli podatkowej i w postępowaniu podatkowym. Pomoc przy zwrocie podatku VAT.

Odszkodowania i zadośćuczynienia

Stosujemy najskuteczniejsze sposoby w celu uzyskania najwyższych odszkodowań.

Windykacja

Skuteczny zespół windykacyjny, wypracowany system egzekucji należności, przerzucanie kosztów na dłużnika. Egzekucja na terenie Polski i za granicą.

Cudzoziemcy i legalizacja pobytu

Legalizacja pobytu i pracy w Polsce. Pomoc w uzyskaniu wizy dla pracowników oraz reprezentacja cudzoziemców przed Urzędami Wojewódzkimi.

Ochrona dóbr osobistych i wizerunku firmy

Ochrona dobrego imienia osób publicznych i wizerunku firm w Internecie.

Inwestycje i Start-up

Opracowanie strategii, stworzenie niezbędnych umów, negocjacja warunków, pomoc w zbudowaniu firmy.

Obrót nieruchomości i prawo budowlane

Umowy deweloperskie, nabywanie nieruchomości, umowy o roboty budowlane.

Sprawy rodzinne i spadkowe

Podział majątku, zniesienie współwłasności, rozwody, alimenty, władza rodzicielska, sprawy spadkowe, zachowek, podział spadku.

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Prowadzenie procesu upadłości i restrukturyzacji. Reprezentacja wierzycieli i upadłego.

Rozliczanie deweloperów

Dochodzenie kar umownych, rozliczanie metrażu, odszkodowania za wady.

Wspólnicy, udziałowcy

Zabezpieczanie wspólników, procesy wyjścia ze spółki, zbycie udziałów, wyłączenie wspólnika.

Opinie prawne

Interpretacja przepisów prawa.

KREDYTY FRANKOWE I PRAWO BANKOWE

Kancelaria P&R specjalizuje się w sporach z bankami i instytucjami finansowymi, w tym:

 • Polisolokaty – odzyskiwanie nienależnie pobranych opłat likwidacyjnych, opłat za wykup jednostek i innych kar umownych pobranych przy likwidacji lokaty połączonej z ubezpieczeniem na życie.
 • Kredyty frankowe – specjalizujemy się w pomocy „Frankowiczom”, w tym odzyskiwaniu nadpłaty kredytu oraz zmniejszaniem wysokości niespłaconej części kredytu, zarówno przy kredytach „indeksowanych” oraz „denominowanych”.
 • Ubezpieczenia niskiego wkładu – jeżeli nie miałeś wkładu własnego i Twoja rata kredytu hipotecznego była/jest przez to wyższa, to oznacza, że bank przerzucił ryzyko gospodarcze na Ciebie, a nasza Kancelaria może Ci pomóc w odzyskaniu utraconych środków Pieniężnych.
 • Postępowania reklamacyjne i spory z bankami – Kancelaria P&R specjalizuje się w postępowaniach przedsądowych i sądowych przeciwko bankom, które narzucają konsumentom obszerne umowy bez możliwości zmiany jakichkolwiek postanowień. Liczne klauzule abuzywne i błędy przy zawieraniu umowy, pozwalają nam walczyć z niekorzystnymi zapisami.
Czytaj dalej

ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA

Stosujemy najskuteczniejsze sposoby dochodzenia odszkodowań z tytułu wypadków komunikacyjnych, dopłat do wypłaconych już odszkodowań i zadośćuczynień. Dzięki bogatemu doświadczeniu prawnicy z Kancelarii P&R wypracowali niezwykle sprawny system dochodzenia odszkodowań, oferując przy tym bardzo korzystne i dostosowane do sytuacji klienta warunki współpracy.

Pomagamy przy:

Odszkodowaniach – nie tylko z tytułu szkody na pojeździe, ale również w przypadku wad nieruchomości i innych szkód rzeczowych – eksperci z Kancelarii P&R zadbają o wypłatę Twojego odszkodowania w odpowiedniej wysokości.

Zadośćuczynieniach – sprawnie i szybko odzyskujemy zadośćuczynienie za szkody osobowe.

Zwrotach kosztu najmu pojazdu – jeżeli przez czas naprawy Twojego samochodu, korzystałeś z wynajmowanego pojazdu – odzyskamy dla Ciebie zwrot poniesionych kosztów.

Profesjonalnej reprezentacji w sądzie – połową sukcesu jest aktywne uczestnictwo w rozprawach sądowych. Korzystanie z praw strony nie ogranicza się tylko do wysłania pozwu, profesjonalny pełnomocnik jest w stanie zadbać zarówno o pozytywne rozstrzygnięcie, jak również o ekonomię procesu i czas jego trwania.”

Czytaj dalej

OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW+

Nieustannie zmieniające się warunki prowadzenia biznesu wymagają szybkiego reagowania oraz stosowania elastycznych rozwiązań prawnych. Dlatego celem naszego działania jest stworzenie skutecznych i przejrzystych  rozwiązań zapewniających swobodne poruszanie się po skomplikowanych obszarach prawa. W związku z powyższym zapewniamy wsparcie w każdej fazie postępowania i na każdym etapie projektu.

Czytaj dalej

PODATKI

Ciągle zmieniające się przepisy podatkowe wymagają od przedsiębiorców trzymania ręki na pulsie. Przedłużające się czynności sprawdzające i postępowania podatkowe mogą doprowadzić do utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa. Z uwagi na powyższe naszym celem jest zapobieganie takim sytuacjom i tworzenie optymalnych konstrukcji prawnych pozwalających na uniknięcie nadmiernego obciążenia daninami publicznymi. W szczególności nasz zespół zajmuje się:

 • tworzeniem, audytem i konstruowaniem umów w celu optymalizacji podatkowej,
 • asysta i planowanie inwestycji ukierunkowanych na minimalizację ryzyka podatkowego i ewentualnych obciążeń podatkowych,
 • reprezentacja w postępowaniach podatkowych i kontrolach podatkowych,
 • występowanie o wydanie interpretacji prawa podatkowego,
 • rejestracja zagranicznych przedsiębiorców dla celów polskiego VAT,
 • procedurą zwrotu nadpłaconego podatku VAT w innych krajach.
Czytaj dalej

WINDYKACJA

Kancelaria P&R posiada skuteczny zespół windykacyjny. Dzięki sprawnej współpracy naszych prawników oraz zespołu windykacji terenowej większość należności egzekwowana jest przed wydaniem nakazu zapłaty.

Wypracowany system egzekucji należności pozwala przy tym na stworzenie elastycznych i atrakcyjnych warunków współpracy. Pomagamy przedsiębiorcom na etapie negocjacji przedsądowych, sporu sądowego i egzekucji na terenie całej Polski oraz poza granicami kraju.

Czytaj dalej

CUDZOZIEMCY I LEGALIZACJA POBYTU

Kancelaria P&R prowadzi sprawy z zakresu legalizacji pobytu i pracy w Polsce. Uzyskujemy wizy dla pracowników z Indii, Tajlandii i Bangladeszu oraz reprezentujemy cudzoziemców przed lokalnymi Urzędami Wojewódzkimi. Specjalizujemy się między innymi w następujących sprawach:

 • Zezwolenie na pobyt czasowy i stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Tworzenie własnej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Zezwolenie na pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Zaproszenia cudzoziemców,
 • Rejestracja podatkowa cudzoziemców,
 • Uzyskiwanie wizy dla cudzoziemców.
Czytaj dalej

FRANCZYZY I OBSŁUGA SIECI RESTAURACJI

„Kancelaria P&R posiada bogate doświadczenie w obsłudze sieci restauracji. W szczególności w zakresie umów franczyzy, umów najmu z galeriami handlowymi oraz bieżącą obsługą związaną z branżą gastronomiczną.”

Czytaj dalej

OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH OSÓB PUBLICZNYCH

Osoby publiczne są bez ustanku na świeczniku. Wszelkie konflikty osób publicznych znajdują głośny oddźwięk w mediach, lecz również osoby te stają się niekiedy ofiarami ataków w prasie, telewizji i w internecie. Procesy z udziałem osób publicznych są szeroko komentowane, a więc wymagają ostrożnego podejścia oraz podejmowania świadomych i stanowczych kroków prawnych.

Kancelaria Pruski & Różyło posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu polityków z pierwszych stron gazet w sporach cywilnych, karnych oraz przed komisjami sejmowymi i regulaminowymi. Zachowujemy pełną dyskrecję i transparentność działań.

Czytaj dalej

INWESTYCJE I START-UP

Specjaliści z Kancelarii Pruski & Różyło przeprowadzili już transakcje na kilkadziesiąt milionów euro, przygotowując strategie inwestycji, negocjując warunki i tworząc umowy inwestycyjne z wykorzystaniem niestandardowych rozwiązań prawnych – zaczerpniętych z zagranicznych systemów prawnych lecz dozwolonych na gruncie polskich kodyfikacji. Zabezpieczenia wymaga zarówno inwestor posiadający pakiet kontrolny jak i wspólnik mniejszościowy. Dysponujemy szeregiem narzędzi i instytucji prawnych, dzięki którym jesteśmy w stanie uzyskać balans pomiędzy potrzebami przyszłych wspólników.

Czytaj dalej

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI I PRAWO BUDOWLANE

Zakres usług świadczonych przez Kancelarię P&R:

 • Usuwanie obciążeń nieruchomości – pomoc w wyczyszczeniu księgi wieczystej z hipotek i ostrzeżeń,
 • Umowy deweloperskie – jesteśmy specjalistami z zakresu umów deweloperskich, zajmujemy się audytem prawnym, analizą postanowień umownych, wyszukiwaniem klauzul niedozwolonych i redagowaniem umów deweloperskich, sprzedaży nieruchomości lokalowych i gruntowych,
 • Nabywanie nieruchomości, ocena stanu prawnego nieruchomości i negocjowanie umów sprzedaży nieruchomości – zarówno w dużych transakcjach jak i pojedynczych zakupach nieruchomości, nasze doświadczenie pozwoli na sprawne przejście przez zakup/sprzedaż nieruchomości gruntowej, budynku, lokalu użytkowego czy mieszkania.
 • Umowy o roboty budowlane – sporządzamy i opiniujemy umowy o roboty budowlane, umowy o nadzór inwestorski, umowy z podwykonawcami, umowy o generalne wykonawstwo oraz umowy serwisowe. Branża budowlana charakteryzuje się wysokim stopniem ryzyka i niezwykłą dynamiką, co prowadzi do częstych konfliktów – dobra umowa prowadzi do polubownego rozwiązania większości sporów w krótkim czasie. Brak umowy lub zła umowa – prowadzi najczęściej do zaognienia sporu i niepewnego wyroku sądowego. Odpowiednie doradztwo daje odpowiednie narzędzia do sprawnego poruszania się po procesie budowlanym – warto z nich skorzystać.
Czytaj dalej

SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE

Kancelaria Pruski & Różyło pomaga w następujących sprawach z zakresu prawa rodzinnego i prawa spadkowego:

 • Sprawy rozwodowe,
 • Sprawy o podział majątku,
 • Sprawy o alimenty,
 • Sprawy o zachowek,
 • Tworzenie testamentów i majątkowych umów małżeńskich (intercyzy).
Czytaj dalej

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I RESTRUKTURYZACYJNE

 • zgłaszanie wierzytelności,
 • wnioski o ogłoszenie upadłości,
 • prowadzenie procesu upadłości i restrukturyzacji,
 • analiza i tworzenie strategii działania dla dłużników w zakresie reorganizacji i restrukturyzacji finansowej,
 • nabywanie mienia od podmiotów w stanie upadłości,
 • reprezentowanie w postępowaniu upadłościowym,
 • zabezpieczenie wierzycieli na wypadek niewypłacalności kontrahentów.
Czytaj dalej

WSPÓLNICY, UDZIAŁOWCY, AKCJONARIUSZE, INWESTORZY

Zabezpieczanie wspólników, procesy wyjścia ze spółki, zbycie udziałów, wyłączenie wspólnika.

Pomagamy wspólnikom, udziałowcom, akcjonariuszom i inwestorom, m.in. przy:

 • zabezpieczeniu ich praw w spółce,
 • wejściu do spółki jako inwestor,
 • bezpiecznym i opłacanym wyjściu ze spółki,
 • obronie przed przymusowym wyłączeniem ze spółki, umorzeniem udziałów,
 • wyłączeniu wspólnika ze spółki,
 • reprezentowaniu na zgromadzeniach wspólników, walnych zgromadzeniach,
 • kontrolowaniu działalności spółek, działań zarządu.
Czytaj dalej

ROZLICZANIE DEWELOPERÓW

Dochodzenie kar umownych, rozliczanie metrażu, odszkodowania za wady, identyfikowanie niedozwolonych postanowień umownych.

Prowadzimy spory z deweloperami zarówno na etapie przed przeniesieniem własności nieruchomości, jak również gdy nasz Klient stanie się już właścicielem.

Czytaj dalej

OPINIE PRAWNE

Interpretacja przepisów prawa, zakwalifikowanie stanu faktycznego do przepisów prawa, formalna odpowiedź na pytanie z zakresu prawa lub podatków.

Czytaj dalej