logo

Franczyzy i obsługa sieci restauracji

Franczyzy i obsługa sieci restauracji

Obsługa sieci restauracji, tworzenie systemów franczyzy, negocjowanie umów najmu z galeriami handlowymi.

Zapewniamy:

  • doradztwo prawne w obszarze budowania i rozwoju sieci franczyzowej,
  • kompleksowe wsparcie prawne w procesie budowania, rozwijania i ochrony identyfikacji wizualnej sieci franczyzowej, ze szczególnym uwzględnieniem znaków towarowych,
  • doradztwo prawne w zakresie ochrony know-how, zachowania poufności i kwestii zakazu konkurencji franczyzobiorców po ich wyjściu z sieci,
  • opracowywanie ramowych umów franczyzy, wewnętrznych regulaminów i procedur obowiązujących w sieci franczyzowej,
  • doradztwo prawne w obszarze prawa ochrony konkurencji przy budowaniu sieci franczyzowej,
  • doradztwo na rzecz franczyzobiorców, w tym opiniowanie i negocjowanie projektów umów franczyzy oraz identyfikacja ewentualnych ryzyk wynikających z proponowanych przez franczyzodawcę rozwiązań,
  • reprezentacja w sprawach spornych dotyczących wykonania umów franczyzowych, naruszenia praw własności intelektualnej czy naruszenia zakazu konkurencji.

Kredyty frankowe i prawo bankowe

Kancelaria P&R specjalizuje się w sporach z bankami i instytucjami finansowymi.

Franczyzy i obsługa sieci restauracji

Obsługa sieci restauracji, tworzenie systemów franczyzy, negocjowanie umów najmu z galeriami handlowymi.

Obsługa przedsiębiorców

Profesjonalne doradztwo i skuteczne rozwiązania dla przedsiębiorców

Podatki

Reprezentacja w trakcie kontroli podatkowej i w postępowaniu podatkowym. Pomoc przy zwrocie podatku VAT.

Odszkodowania i zadośćuczynienia

Stosujemy najskuteczniejsze sposoby w celu uzyskania najwyższych odszkodowań.

Windykacja

Skuteczny zespół windykacyjny, wypracowany system egzekucji należności, przerzucanie kosztów na dłużnika. Egzekucja na terenie Polski i za granicą.

Cudzoziemcy i legalizacja pobytu

Legalizacja pobytu i pracy w Polsce. Pomoc w uzyskaniu wizy dla pracowników oraz reprezentacja cudzoziemców przed Urzędami Wojewódzkimi.

Ochrona dóbr osobistych i wizerunku firmy

Ochrona dobrego imienia osób publicznych i wizerunku firm w Internecie.

Inwestycje i Start-up

Opracowanie strategii, stworzenie niezbędnych umów, negocjacja warunków, pomoc w zbudowaniu firmy.

Obrót nieruchomości i prawo budowlane

Umowy deweloperskie, nabywanie nieruchomości, umowy o roboty budowlane.

Sprawy rodzinne i spadkowe

Podział majątku, zniesienie współwłasności, rozwody, alimenty, władza rodzicielska, sprawy spadkowe, zachowek, podział spadku.

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Prowadzenie procesu upadłości i restrukturyzacji. Reprezentacja wierzycieli i upadłego.

Rozliczanie deweloperów

Dochodzenie kar umownych, rozliczanie metrażu, odszkodowania za wady.

Wspólnicy, udziałowcy

Zabezpieczanie wspólników, procesy wyjścia ze spółki, zbycie udziałów, wyłączenie wspólnika.

Opinie prawne

Interpretacja przepisów prawa.