logo

Obrót nieruchomościami i prawo budowlane

Obrót nieruchomościami i prawo budowlane

Umowy deweloperskie, nabywanie nieruchomości, umowy o roboty budowlane

Zakres usług świadczonych przez Kancelarię P&R:

  • usuwanie obciążeń nieruchomości – pomoc w wyczyszczeniu księgi wieczystej z hipotek i ostrzeżeń,
  • umowy deweloperskie – jesteśmy specjalistami z zakresu umów deweloperskich, zajmujemy się audytem prawnym, analizą postanowień umownych, wyszukiwaniem klauzul niedozwolonych i redagowaniem umów deweloperskich, sprzedażą nieruchomości lokalowych i gruntowych,
  • nabywanie nieruchomości, ocena stanu prawnego nieruchomości i negocjowanie umów sprzedaży nieruchomości – zarówno w dużych transakcjach jak i pojedynczych zakupach nieruchomości, nasze doświadczenie pozwoli na sprawne przejście przez zakup/sprzedaż nieruchomości gruntowej, budynku, lokalu użytkowego czy mieszkania,
  • umowy o roboty budowlane – sporządzamy i opiniujemy umowy o roboty budowlane, umowy o nadzór inwestorski, umowy z podwykonawcami, umowy o generalne wykonawstwo oraz umowy serwisowe. Branża budowlana charakteryzuje się wysokim stopniem ryzyka i niezwykłą dynamiką, co prowadzi do częstych konfliktów – dobra umowa prowadzi do polubownego rozwiązania większości sporów w krótkim czasie. Brak umowy lub zła umowa – prowadzi najczęściej do zaognienia sporu i niepewnego wyroku sądowego. Odpowiednie doradztwo daje odpowiednie narzędzia do sprawnego poruszania się po procesie budowlanym – warto z nich skorzystać.

Kredyty frankowe i prawo bankowe

Kancelaria P&R specjalizuje się w sporach z bankami i instytucjami finansowymi.

Franczyzy i obsługa sieci restauracji

Obsługa sieci restauracji, tworzenie systemów franczyzy, negocjowanie umów najmu z galeriami handlowymi.

Obsługa przedsiębiorców

Profesjonalne doradztwo i skuteczne rozwiązania dla przedsiębiorców.

Podatki

Reprezentacja w trakcie kontroli podatkowej i w postępowaniu podatkowym. Pomoc przy zwrocie podatku VAT.

Odszkodowania i zadośćuczynienia

Stosujemy najskuteczniejsze sposoby w celu uzyskania najwyższych odszkodowań.

Windykacja

Skuteczny zespół windykacyjny, wypracowany system egzekucji należności, przerzucanie kosztów na dłużnika. Egzekucja na terenie Polski i za granicą.

Cudzoziemcy i legalizacja pobytu

Legalizacja pobytu i pracy w Polsce. Pomoc w uzyskaniu wizy dla pracowników oraz reprezentacja cudzoziemców przed Urzędami Wojewódzkimi.

Ochrona dóbr osobistych i wizerunku firmy

Ochrona dobrego imienia osób publicznych i wizerunku firm w Internecie.

Inwestycje i Start-up

Opracowanie strategii, stworzenie niezbędnych umów, negocjacja warunków, pomoc w zbudowaniu firmy.

Obrót nieruchomości i prawo budowlane

Umowy deweloperskie, nabywanie nieruchomości, umowy o roboty budowlane.

Sprawy rodzinne i spadkowe

Podział majątku, zniesienie współwłasności, rozwody, alimenty, władza rodzicielska, sprawy spadkowe, zachowek, podział spadku.

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Prowadzenie procesu upadłości i restrukturyzacji. Reprezentacja wierzycieli i upadłego.

Rozliczanie deweloperów

Dochodzenie kar umownych, rozliczanie metrażu, odszkodowania za wady.

Wspólnicy, udziałowcy

Zabezpieczanie wspólników, procesy wyjścia ze spółki, zbycie udziałów, wyłączenie wspólnika.

Opinie prawne

Interpretacja przepisów prawa.