logo

Kredyty frankowe i prawo bankowe

Kredyty frankowe i prawo bankowe

Kancelaria P&R specjalizuje się w sporach z bankami i instytucjami finansowymi, w tym:

  • kredyty w walutach obcych, w tym frankowe – specjalizujemy się w pomocy „Frankowiczom”, w tym odzyskiwaniu nadpłaty kredytu oraz zmniejszaniem wysokości niespłaconej części kredytu, zarówno przy kredytach indeksowanych oraz denominowanych,
  • polisolokaty – odzyskiwanie nienależnie pobranych opłat likwidacyjnych, opłat za wykup jednostek i innych kar umownych pobranych przy likwidacji lokaty połączonej z ubezpieczeniem na życie,
  • ubezpieczenia niskiego wkładu – jeżeli nie miałeś wkładu własnego i Twoja rata kredytu hipotecznego była/jest przez to wyższa, to oznacza, że bank przerzucił ryzyko gospodarcze na Ciebie, a nasza Kancelaria może Ci pomóc w odzyskaniu utraconych środków pieniężnych,
  • postępowania reklamacyjne i spory z bankami – Kancelaria P&R specjalizuje się w postępowaniach przedsądowych i sądowych przeciwko bankom, które narzucają konsumentom obszerne umowy bez możliwości zmiany jakichkolwiek postanowień. Liczne klauzule abuzywne i błędy przy zawieraniu umowy pozwalają nam walczyć z niekorzystnymi zapisami.

Kredyty frankowe i prawo bankowe

Kancelaria P&R specjalizuje się w sporach z bankami i instytucjami finansowymi.

Franczyzy i obsługa sieci restauracji

Obsługa sieci restauracji, tworzenie systemów franczyzy, negocjowanie umów najmu z galeriami handlowymi.

Obsługa przedsiębiorców

Profesjonalne doradztwo i skuteczne rozwiązania dla przedsiębiorców.

Podatki

Reprezentacja w trakcie kontroli podatkowej i w postępowaniu podatkowym. Pomoc przy zwrocie podatku VAT.

Odszkodowania i zadośćuczynienia

Stosujemy najskuteczniejsze sposoby w celu uzyskania najwyższych odszkodowań.

Windykacja

Skuteczny zespół windykacyjny, wypracowany system egzekucji należności, przerzucanie kosztów na dłużnika. Egzekucja na terenie Polski i za granicą.

Cudzoziemcy i legalizacja pobytu

Legalizacja pobytu i pracy w Polsce. Pomoc w uzyskaniu wizy dla pracowników oraz reprezentacja cudzoziemców przed Urzędami Wojewódzkimi.

Ochrona dóbr osobistych i wizerunku firmy

Ochrona dobrego imienia osób publicznych i wizerunku firm w Internecie.

Inwestycje i Start-up

Opracowanie strategii, stworzenie niezbędnych umów, negocjacja warunków, pomoc w zbudowaniu firmy.

Obrót nieruchomości i prawo budowlane

Umowy deweloperskie, nabywanie nieruchomości, umowy o roboty budowlane.

Sprawy rodzinne i spadkowe

Podział majątku, zniesienie współwłasności, rozwody, alimenty, władza rodzicielska, sprawy spadkowe, zachowek, podział spadku.

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Prowadzenie procesu upadłości i restrukturyzacji. Reprezentacja wierzycieli i upadłego.

Rozliczanie deweloperów

Dochodzenie kar umownych, rozliczanie metrażu, odszkodowania za wady.

Wspólnicy, udziałowcy

Zabezpieczanie wspólników, procesy wyjścia ze spółki, zbycie udziałów, wyłączenie wspólnika.

Opinie prawne

Interpretacja przepisów prawa.