logo

Inwestycje i start-up

Inwestycje i start-up

Opracowanie strategii, stworzenie niezbędnych umów, negocjacja warunków, pomoc w zbudowaniu firmy.

Specjaliści z Kancelarii Pruski & Różyło przeprowadzili już transakcje na kilkadziesiąt milionów euro, przygotowując strategie inwestycji, negocjując warunki i tworząc umowy inwestycyjne z wykorzystaniem niestandardowych rozwiązań prawnych – zaczerpniętych z zagranicznych systemów prawnych lecz dozwolonych na gruncie polskich kodyfikacji. Zabezpieczenia wymaga zarówno inwestor posiadający pakiet kontrolny jak i wspólnik mniejszościowy. Dysponujemy szeregiem narzędzi i instytucji prawnych, dzięki którym jesteśmy w stanie uzyskać balans pomiędzy potrzebami przyszłych wspólników.

Specjalizujemy się przede wszystkim w:

Tworzeniu nowych spółek – tworzymy umowy spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych oraz spółek cywilnych. Pomagamy przy negocjowaniu warunków wejścia do spółki oraz zabezpieczenia inwestorów.

Dokonywaniu zmiany w istniejących spółkach.

Tworzeniu umów inwestycyjnych i listów intencyjnych, badaniem due diligence.

Sprawach z zakresu prawa autorskiego i własności przemysłowej:

  • wdrażaniu systemów zarządzania wynikami pracy intelektualnej na uniwersytetach,
  • tworzeniu spółek celowych działających przy uniwersytetach,
  • komercjalizacji wyników pracy badawczej,
  • polityce ochrony własności intelektualnej i przemysłowej w przedsiębiorstwie,
  • pomocy i doradztwie przy rejestracji znaków towarowych,
  • tworzeniu i opiniowaniu umów licencyjnych i sublicencyjnych,
  • zbyciu i przeniesieniu praw autorskich.

Kredyty frankowe i prawo bankowe

Kancelaria P&R specjalizuje się w sporach z bankami i instytucjami finansowymi.

Franczyzy i obsługa sieci restauracji

Obsługa sieci restauracji, tworzenie systemów franczyzy, negocjowanie umów najmu z galeriami handlowymi.

Obsługa przedsiębiorców

Profesjonalne doradztwo i skuteczne rozwiązania dla przedsiębiorców.

Podatki

Reprezentacja w trakcie kontroli podatkowej i w postępowaniu podatkowym. Pomoc przy zwrocie podatku VAT.

Odszkodowania i zadośćuczynienia

Stosujemy najskuteczniejsze sposoby w celu uzyskania najwyższych odszkodowań.

Windykacja

Skuteczny zespół windykacyjny, wypracowany system egzekucji należności, przerzucanie kosztów na dłużnika. Egzekucja na terenie Polski i za granicą.

Cudzoziemcy i legalizacja pobytu

Legalizacja pobytu i pracy w Polsce. Pomoc w uzyskaniu wizy dla pracowników oraz reprezentacja cudzoziemców przed Urzędami Wojewódzkimi.

Ochrona dóbr osobistych i wizerunku firmy

Ochrona dobrego imienia osób publicznych i wizerunku firm w Internecie.

Inwestycje i Start-up

Opracowanie strategii, stworzenie niezbędnych umów, negocjacja warunków, pomoc w zbudowaniu firmy.

Obrót nieruchomości i prawo budowlane

Umowy deweloperskie, nabywanie nieruchomości, umowy o roboty budowlane.

Sprawy rodzinne i spadkowe

Podział majątku, zniesienie współwłasności, rozwody, alimenty, władza rodzicielska, sprawy spadkowe, zachowek, podział spadku.

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Prowadzenie procesu upadłości i restrukturyzacji. Reprezentacja wierzycieli i upadłego.

Rozliczanie deweloperów

Dochodzenie kar umownych, rozliczanie metrażu, odszkodowania za wady.

Wspólnicy, udziałowcy

Zabezpieczanie wspólników, procesy wyjścia ze spółki, zbycie udziałów, wyłączenie wspólnika.

Opinie prawne

Interpretacja przepisów prawa.