logo

Obsługa przedsiębiorców

Obsługa przedsiębiorców

Profesjonalne doradztwo i skuteczne rozwiązania dla przedsiębiorców.

Nasze wsparcie zapewnimy przede wszystkim przy:

  • zgromadzeniach Wspólników Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i Walnych Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółek Akcyjnych – specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze spółek prawa handlowego, prowadzeniu zgromadzeń udziałowców i akcjonariuszy, dbaniem o prawidłowość głosowania i sporządzaniem niezbędnych uchwał. Dbamy o prawidłowe przeprowadzenie procesu podwyższenia kapitału zakładowego, objęcia nowych udziałów, czy też emisji nowych serii akcji,
  • tworzeniu spółek – tworzymy umowy spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych oraz spółek cywilnych. Pomagamy przy negocjowaniu warunków wejścia do spółki oraz zabezpieczenia inwestorów,
  • tworzeniu wewnętrznych aktów prawnych – sporządzamy regulaminy, uchwały i umowy w celu zachowania sprawnej organizacji przedsiębiorstwa,
  • konstrukcjach przy zastosowaniu umów powierniczych – sporządzamy powiernicze umowy zarządu udziałami w spółce,
  • przekształceniach, łączeniach, połączeniach i likwidacjach spółek,
  • transakcjach sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części – podczas łączenia się lub przejęcia spółek, podczas tworzenia spółek celowych lub podczas procesów inwestycyjnych jest to optymalna forma przeniesienia zasobów do innego podmiotu bez znacznych obciążeń podatkowych,
  • emisja obligacji – zajmujemy się przygotowaniem strategii emisji obligacji i pozyskania dodatkowych środków na rozwój działalności, posiadamy doświadczenie w zakresie obsługi procesu wejścia na rynek Catalyst,
  • upadłość i restrukturyzacja – Kancelaria P&R świadczy pomoc prawną w procesie upadłości i restrukturyzacji zarówno dla upadłego jak i wierzycieli. Restrukturyzacja daje możliwość uzyskania czasu na oddech dla zadłużonej spółki, natomiast wierzycielom obietnicę spłaty zmienia w klarowne harmonogramy spłat. Generowanie ogromnych kosztów zadłużenia może okazać się daremnym trudem wierzyciela, w chwili gdy pieniądz pozostanie tylko na papierze. Nasze doświadczenie pomoże Ci na podjęcie odpowiednich decyzji w odpowiednim czasie.

Kredyty frankowe i prawo bankowe

Kancelaria P&R specjalizuje się w sporach z bankami i instytucjami finansowymi.

Franczyzy i obsługa sieci restauracji

Obsługa sieci restauracji, tworzenie systemów franczyzy, negocjowanie umów najmu z galeriami handlowymi.

Obsługa przedsiębiorców

Profesjonalne doradztwo i skuteczne rozwiązania dla przedsiębiorców.

Podatki

Reprezentacja w trakcie kontroli podatkowej i w postępowaniu podatkowym. Pomoc przy zwrocie podatku VAT.

Odszkodowania i zadośćuczynienia

Stosujemy najskuteczniejsze sposoby w celu uzyskania najwyższych odszkodowań.

Windykacja

Skuteczny zespół windykacyjny, wypracowany system egzekucji należności, przerzucanie kosztów na dłużnika. Egzekucja na terenie Polski i za granicą.

Cudzoziemcy i legalizacja pobytu

Legalizacja pobytu i pracy w Polsce. Pomoc w uzyskaniu wizy dla pracowników oraz reprezentacja cudzoziemców przed Urzędami Wojewódzkimi.

Ochrona dóbr osobistych i wizerunku firmy

Ochrona dobrego imienia osób publicznych i wizerunku firm w Internecie.

Inwestycje i Start-up

Opracowanie strategii, stworzenie niezbędnych umów, negocjacja warunków, pomoc w zbudowaniu firmy.

Obrót nieruchomości i prawo budowlane

Umowy deweloperskie, nabywanie nieruchomości, umowy o roboty budowlane.

Sprawy rodzinne i spadkowe

Podział majątku, zniesienie współwłasności, rozwody, alimenty, władza rodzicielska, sprawy spadkowe, zachowek, podział spadku.

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Prowadzenie procesu upadłości i restrukturyzacji. Reprezentacja wierzycieli i upadłego.

Rozliczanie deweloperów

Dochodzenie kar umownych, rozliczanie metrażu, odszkodowania za wady.

Wspólnicy, udziałowcy

Zabezpieczanie wspólników, procesy wyjścia ze spółki, zbycie udziałów, wyłączenie wspólnika.

Opinie prawne

Interpretacja przepisów prawa.